Huisregels Pension

Shiva4Dogs

Artikel 1 Algemeen

1. De hond(en) dient sociaal te zijn in de omgang met andere honden en mensen.

2. De hond(en) dient de basiscommando’s te kennen (“Hier” / “Zit”)

3. Loopse teven zijn niet toegestaan in het pension.

Artikel 2 Werkwijze en betaling

1. Een verblijf in het pension wordt altijd vooraf gegaan door een kennismakingsgesprek en een proefdag.

2. Opdrachtnemer factureert voorafgaand aan het verblijf bij Shiva4Dogs. De factuur dient vooraf te worden voldaan.

3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen als niet aan de betalingsvoorwaarden voldaan wordt.

4. De actuele tarieven staan vermeld op de website van opdrachtnemer.

Artikel 3 Annulering

Bij annulering door de opdrachtgever gelden de volgende betalingsverplichtingen:

–          Annulering tot 2 maanden voor het verblijf: 25% van de prijs

–          Annulering tot 1 maand voor het verblijf: 50% van de prijs

–          Annulering tot 2 weken voor het verblijf: 75% van de prijs

–          Annulering binnen twee weken voor het verblijf: 100% van de prijs.

 

Artikel 4 Rechten en plichten opdrachtgever

1. Opdrachtgever zorgt dat de hond(en) op de afgesproken plaats en tijd aanwezig is/zijn.

2. Opdrachtgever zorgt voor jaarlijkse inentingen tegen rabiës, cocktail en kennelhoest ( neusspray ) en zorgt voor de preventieve behandelingen tegen vlooien, teken en wormen. Titeren is toegestaan.

3. Opdrachtgever informeert opdrachtnemer tijdig in geval van gezondheidsproblemen van de hond.

4. Opdrachtgever dient ten tijde van de te verrichten dienst telefonisch bereikbaar te zijn of een alternatief telefoonnummer achter te laten.

Artikel 5 Rechten en plichten opdrachtnemer

1. Opdrachtnemer zorgt dat de hond tijdens het verblijf voldoende beweging en aandacht krijgt.

2. Opdrachtnemer is niet aan te merken als bezitter van de hond(en).

3. Opdrachtnemer heeft het recht de hond(en) los te laten lopen indien dit vooraf is besproken.

4. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer om op kosten van opdrachtgever, medische zorg te verschaffen aan diens hond, indien opdrachtnemer dit nodig acht. Indien blijkt, dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is, zal i.o.m. de zorgverlener eerst contact met de eigenaar van de hond(en) gezocht worden

5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor honden uit te sluiten wegens herhaaldelijk onacceptabel gedrag.

6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor honden de hond(en) (tijdelijk) niet aan te nemen, indien blijkt dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft/hebben.

7. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor honden op voorhand te weigeren, indien zij van mening is dat deze hond(en) een gevaar kunnen opleveren voor andere onder haar hoede gestelde honden of personen.

8. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de tarieven en de algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

1. Opdrachtgever dient zelf een WA-verzekering te hebben. Hij/zij blijft te allen tijde aansprakelijk voor de daden van de hond.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan/door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op de opdrachtgever verhaald.