De Resource Holding Potential theorie

De Resource Holding Potential theorie

In dit artikel over de reis van wolf naar hond hebben we gelezen dat honden niet bezig zijn met domineren en dat het boven je hond moeten staan inmiddels achterhaald is. Maar hoe weten honden onderling dan hoe ze met elkaar om moeten gaan en waarom heb je dan toch honden die grommen als ze op de bank zitten of als ze eten krijgen? Dit alles kan verklaard worden aan de hand van de Resource Holding Potential theorie.

De RHP gaat er van uit dat elk levend wezen een of meerdere dingen heeft waar hij veel waarde aan hecht. Voor onze honden geldt dit bijvoorbeeld voor een bal, voer, de bank, een bepaald persoon, etc. We kennen allemaal de honden die zo gek zijn op hun balletje dat ze niets anders meer zien en grommen naar een andere hond wanneer deze in de buurt van zijn balletje komt. Voor deze hond is de bal een belangrijke resource. De mate waarin de hond zijn resource belangrijk vindt, bepaald de onderlinge omgang met soortgenoten. Op het moment dat er een sociale structuur is tussen de honden ( bijvoorbeeld omdat ze samen leven of omdat ze elkaar tijdens wandelingen veelvuldig zien ) zullen zij leren dat deze ene hond zijn balletje zo belangrijk vindt dat hij bereid is tot een gevecht om zijn balletje te verdedigen. Doordat dit onderling duidelijk is, zal de andere hond weten dat het geen zin heeft om in de buurt van de bal te willen komen. Hij heeft geleerd dat dit tot een mogelijk conflict kan leiden.

Ditzelfde geldt voor de hond die op de bank gromt naar zijn eigenaar. Uiteraard kan dit vele oorzaken hebben, maar voor de hond kan de bank een belangrijke resource zijn. Het zou heel goed kunnen dat de hond een keer gegromd heeft toen de eigenaar op de bank wilde gaan zitten en de eigenaar vervolgens is weg gegaan. De hond heeft hiermee geleerd dat zijn gedrag opleverde wat hij wilde; op de bank blijven liggen. In dit verhaal spelen dus twee factoren een rol: a) zijn resource, de bank en b) zijn leerervaring.

Uit dit gegeven kunnen we dus opmaken dat resource en leerervaring bepalen hoe een hond in een bepaalde situatie zal reageren. Dit betekent dus dat wij invloed kunnen uitoefenen op de uitkomst van de optelsom; resource + leerervaring is ? Je kunt je indenken dat als een hond gek is op een balletje en deze niet graag af wil geven, we er dus voor kunnen zorgen door d.m.v. een positieve leerervaring de hond het leuk gaat vinden om het balletje af te geven. We moeten er dus voor zorgen dat zijn leerervaring niet het grommen op de bal is, maar dat zijn leerervaring bijvoorbeeld is; als ik het balletje af geef, dan krijg ik een lekker snoepje!

Hetzelfde geldt voor de bank. Het is geen probleem om je hond op de bank te laten ( wel even bedenken dat er dan misschien ook wel eens vieze poten op je mooie bank springen ) maar zorg er dan wel voor dat het van de bank af gaan ook wat oplevert voor je hond.

Uiteraard geldt voor dit hele verhaal dat geen enkele hond hetzelfde is en dat je altijd per hond moet blijven kijken hoe je handelt. Het blijft ook aanbevolen om de hulp van een gedragstherapeut in te roepen indien er al probleemgedrag is ontstaan. Door onjuist te handelen kan dit gedrag verergerd worden. Maar zolang je de optelsom resource + leerervaring = gedrag in je achterhoofd houdt, wordt het al een stuk makkelijker om gedrag van je hond te verklaren en kun je gerichter werken aan een eventuele oplossing of nog beter, het voorkomen van ongewenst gedrag.

Geschreven door: Kelly van Son / Shiva4Dogs

Bron: John Bradshaw, Monique Bladder ( gedragstherapeut )

0 reacties op “De Resource Holding Potential theorie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*