Huisregels

 • De hond heeft de entingen gehad die voor zijn leeftijd gelden of is getiterd.
 • De hond heeft een niet slippende halsband met daaraan een lijn van ongeveer 1,20 m
 • Kinderen beneden de 12 jaar kunnen enkel met de hond trainen wanneer de instructeur dit mogelijk acht.
 • Er wordt een maand abonnement afgesloten. Lessen kunnen dan ook (tenzij anders overeen gekomen) niet worden ingehaald of gerestitueerd.
 • De hond dient voor aanvang van de les goed uitgelaten te zijn. Indien de hond tijdens de cursus toch zijn behoefte doet dient dit opgeruimd te worden.
 • Indien door ziekte en/of overmacht van de instructeur de lessen uitvallen, zullen deze op een later tijdstip worden ingehaald. Dit geldt tevens voor erg slechte weersomstandigheden.
 • Alle honden dienen aangelijnd te zijn.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor vermiste eigendommen of schade, toegebracht aan derden.
 • Zieke of kreupele honden worden niet toegelaten in de les.
 • De hond dient minimaal 1,5 uur voor aanvang van de les gegeten te hebben. De hond ná de les eten geven is uiteraard ook mogelijk.
 • Honden niet aangelijnd laten snuffelen en/of spelen met elkaar.
 • Aan cursisten die buiten het trainingscentrum gebruik maken van de bij ons verboden middelen (correctie materialen) wordt met onmiddellijke ingang de toegang tot de les ontzegd. Het betaalde cursus geld wordt niet gerestitueerd.
 • 7 dagen na ondertekening van dit formulier is inschrijving definitief en kan er niet meer geannuleerd worden.
 • Het verschuldigde cursusgeld dient maximaal 5 dagen na ontvangst van de per e-mail verzonden factuur te worden voldaan. Wanneer na deze termijn de betaling niet is ontvangen, zal Shiva4Dogs per e-mail een herinnering versturen. Indien vervolgens binnen 5 dagen na deze herinnering de betaling niet is voldaaan, ziet Shiva4Dogs zich genoodzaakt administratie kosten á € 7,50 in rekening te brengen.
 • Indien de betaling op de 2e les niet is ontvangen heeft Shiva4Dogs het recht de dienstverlening met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 • Trainingscentrum Shiva4Dogs behoudt zich het recht voor om de cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.