Inenten

Vroeger mocht je met je pup tot een leeftijd van twaalf weken niet naar buiten. Nu zijn er nog steeds dierenartsen die dit adviseren. Dit alles heeft te maken met de bescherming tegen ziektes. Pups ontvangen volgens het standaard ent programma de laatste inenting rond een leeftijd van 12 weken. Vaak wordt er dus nog gedacht dat je pup pas naar buiten mag als hij de laatste enting heeft gehad. Hoe werkt dat entschema nu precies en zijn er ook nadelige effecten?

Enten van pups
Dierenartsen hanteren over het algemeen een entschema van de eerste enting op 6 weken, de tweede op 9 weken en de derde op 12 weken. Het eigen immuunsysteem van de pup is pas actief op een leeftijd van ongeveer zes maanden. Pups krijgen echter via de moedermelk maternale antistoffen die de pups passieve immuniteit geven.
Wanneer een pup een ruime hoeveelheid maternale antistoffen heeft, worden de stoffen in het vaccin geblokkeerd. Bij het bepalen van het ent schema is dus gekeken naar de afzwakking van de maternale antistoffen. Voor hondenziekten geldt dat de maternale antistoffen op een leeftijd van ongeveer 8-9 weken laag genoeg zijn om te kunnen inenten zonder dat de maternale antistoffen het vaccin inactiveren. Voor parvo geldt echter dat het  niet bekend is wanneer deze maternale antistoffen laag genoeg zijn. Om deze reden worden pups tot 3 keer toe geënt in de hoop dat het vaccin één van deze drie keer aan zal slaan.

De enting op de leeftijd van zes weken bevat Parvo en Hondenziekte. Fokkers zijn verplicht deze enting vóór een leeftijd van 7 weken te geven.
De enting op de leeftijd van 9 weken bevat de ziekte van Weil, maar wederom weer Parvo.
De enting op de leeftijd van 12 weken bevat wederom Parvo en Hondenziekte en verder Para-infuenza (kennelhoest) en Hepatitis Contagiosa Canis (leverziekte)

Nadelige effecten
Tegenwoordig horen we steeds meer verhalen waarbij de hond nadelige effecten ondervond door de inentingen. Doordat het immuunsysteem herhaaldelijk op onnatuurlijke wijze wordt geactiveerd, kan dit gezondheidsrisico’s met zich mee brengen. Bij de cocktail enting krijgt het kwetsbare puppy lijfje helemaal veel te verduren. De effecten op de gezondheid kunnen snel zichtbaar zijn in de vorm van braken, diarree, koorts, anafylactische shock of toevallen, maar kunnen ook pas op langere termijn zichtbaar worden. Behalve de inentingsstof zitten in de prik namelijk chemische stoffen zoals Thiomersal wat bestaat uit organo kwikverbindingen , kankerverwekkende formaldehyde, paraffine, aluminium etc. die het immuunsysteem en de hersenen van het dier ernstig aan kunnen aantasten.  Tegenwoordig weten we dat tussen een heel aantal aandoeningen (bijvoorbeeld allergieën, epilepsie, auto-immuunziekten) en vaccinaties een oorzakelijk verband bestaat. Vooral de cocktail-entingen zijn zeer belastend voor de hond.

Titeren
Het enten van je hond kan dus gezondheidsrisico’s met zich mee brengen. Tegenwoordig kiezen steeds meer eigenaren om deze reden voor een alternatief. Titeren. Titeren houdt in dat een dierenarts middels een bloedtest de aanwezige antistoffen bepaalt, zodat we kunnen bepalen of het nodig is om de hond te enten of niet. Voor Parvo, Hondenziekte en Leverziekte is het mogelijk om een titerbepaling te laten doen. Voor de Ziekte van Weil  en Kennelhoest  is dit niet mogelijk.
Over titeren zijn de meningen nogal verdeeld. Er zijn nog maar weinig dierenartsen die een titerbepaling willen doen. Of dit wel of niet bij je past is een persoonlijke beslissing. Ik raad je aan om je goed in te lezen bij zowel de voor- als de tegenstanders van titeren zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen.

Socialisatie
Ondanks het enten blijft er bij pups altijd een risico van besmetting van vervelende of zelfs gevaarlijke ziektes. Om deze reden wordt soms dus door dierenartsen geadviseerd om de pup niet in contact te laten komen met andere honden. En uiteraard zit hier een kern van waarheid in. Pups lopen inderdaad een groter risico doordat het immuunsysteem nog niet optimaal werkt. Wat echter vaak onderschat wordt, is het risico dat je gedragsmatig met je pup loopt wanneer je hem niet socialiseert. De eerste weken van de pup zijn namelijk zo ontzettend belangrijk voor hoe de pup uitgroeit. Meer hier over kun je hier  lezen.