Tarieven

 

 In verband met de stabiliteit en veiligheid in de groepen, dient de hond wekelijks en op dezelfde dag(en) mee te lopen met de uitlaatservice. Op of rond de 23e van de maand ontvang je per e-mail een factuur. Indien er een vakantie gepland staat, geef je dit uiterlijk de 22e van de maand op, zodat de planning voor de volgende maand en de factuur hier op kunnen worden aangepast.

Het is bij Shiva4Dogs niet mogelijk om de hond af en toe mee te laten gaan. Dit is een bewuste keuze. Enerzijds zit ik geregeld vol, waardoor er vaak geen plaats zal zijn. Anderzijds heb ik graag dat zowel ik als mijn honden in de groep elkaar goed kennen en we zo de rust en stabiliteit in de groepen kunnen waarborgen.

Groepswandeling                         € 16,50

Betalingsvoorwaarden.

De factuur dient binnen 5 dagen te worden voldaan. Na 5 dagen ontvang je een betalingsherinnering. Indien de factuur vervolgens binnen 5 dagen nog niet is voldaan, ziet Shiva4Dogs zich genoodzaakt om € 7,50 administratie kosten in rekening te brengen.
Bij blijvende betalingsachterstanden behoudt Shiva4Dogs zich het recht voor om de overeenkomst per direct op te schorten totdat de betalingen zijn voldaan.

Een loopse teef kan niet mee in de groep.

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW